Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více zde
 
Tel: +420 773 100 933

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Petr Chábek, se sídlem Měšice, 5. května 196,PSČ 25064.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Petr Chábek, se sídlem Měšice, 5. května 196,PSČ 25064.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec, společník či externí pracovník správce.

Text poučení

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (1) jaké osobní údaje shromažďujeme, (2) jak s těmito údaji nakládáme, (3) k jakým účelům osobní údaje využíváme, (4) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (5) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (6) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

S Vašimi osobními údaji vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.

Jaké údaje budou zpracovány

 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro provoz nabízených služeb,
 • za účelem vzájemné komunikace, zpravidla na základě vaší poptávky. Abychom mohli vaší poptávce vyhovět, ukládáme si vaše identifikační údaje po nezbytně nutnou dobu, max. však po dobu 2 let,

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 2 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na jejich opravu a výmaz,
 • právo na omezení zpracování a
 • právo podat ve smyslu čl. 21 odst. 4 nařízení GDPR námitku proti zpracování.

V případech kdy budete chtít tato svá práva vůči Správci uplatňovat, je nezbytné kontaktovat Správce na elektronické adrese Petr.chabek@seznam.cz. Každé takové podání bude Správcem vyhodnoceno a o výsledku tohoto vyhodnocení bude subjekt osobních údajů ze strany Správce informován, a to ve lhůtě 30 dní jdoucích od doručení takovéhoto podání Správci.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 • v písemné podobě;

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Kontaktujte nás

Bydlete zdravě s.r.o.

Pod Kavalírkou 1300/3

Praha 5 / 150 00

Tel: +420 773 100 933

E-mail: info@bydletezdrave.eu